DUNG LƯỢNG RAM : 6G ( 4G+2G)[x]HÃNG SẢN XUẤT : HP[x]