PAD QCK+ LIMITED CS:GO HOWL EDITION

Giá: 750,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: QCK+ HOWL
Hãng sản xuất: Steelseries
Xuất xứ: Mỹ

Mô tả sản phẩm

Features CS:GO Howl design
Exclusive QcK micro-woven cloth surface
Optimized for low and high DPI tracking movement
Never-Fray Stitching
Non-slip rubber base

  • Features CS:GO Howl design
  • Exclusive QcK micro-woven cloth surface
  • Optimized for low and high DPI tracking movement
  • Never-Fray Stitching
  • Non-slip rubber base